ضوابط حسابداري بحث فعاليتهاى بيمه عمومى‏  

ضوابط حسابداری بحث فعالیتهاى بيمه عمومى‏


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، ضوابط حسابداری بحث فعالیتهاى بيمه عمومى‏بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :.مقدمـه‏1 . هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‏بيمه، خسارت و مخارج تحصیل بيمه‏هاى عمومى مستقیم و اتكایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورتهاى مالى شرکتها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیتهای بيمه عمومی کاربرد د

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی - 37 اسلاید  

پاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی - 37 اسلاید


پاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم  قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعیپاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم  قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعیپاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم  قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعیپاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم  قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعیپاورپوينت در حیطه فصل سیزدهم  قانون مدیریت خدمات کشوری تامین

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی  

پاورپوينت بررسي بيمه و بازنشستگي در نظام نگهداري منابع انساني


دانلود پاورپوينت با موضوع بررسي بيمه و بازنشستگي در نظام نگهداري منابع انساني، در قالب pptx و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهبيمه بیکاریاز مشکلات عمده تدوین قانون بيمه بیکاری بيمه بی کاریبازخریدبازنشستگيطرحهای صندوق بازنشستگينرخ حقوق بازنشستگيمراحل قبل وبعد از بازنشستگي قسمتی از متن:برنامه بيمه و بازنشستگي به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و تامین معاش و ز

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی  

پاورپوينت با موضوع بررسي بيمه و بازنشستگي در نظام نگهداري منابع انساني


دانلود پاورپوينت با موضوع بررسي بيمه و بازنشستگي در نظام نگهداري منابع انساني، در قالب pptx و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهبيمه بیکاریاز مشکلات عمده تدوین قانون بيمه بیکاری بيمه بی کاریبازخریدبازنشستگيطرحهای صندوق بازنشستگينرخ حقوق بازنشستگيمراحل قبل وبعد از بازنشستگي قسمتی از متن:برنامه بيمه و بازنشستگي به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و تامین

ادامه مطلب  

کارآموزی بیمه سامان  

کارآموزی بيمه سامان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:46  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه امروز دیگر تصور این كه گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بيمه شكل پذیرد مشكل است . به ویژه آن كه در قرن بیستم تحولات تكنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزیبه مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بيمه و مقابله با حوادث


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوينت:بيمه و مقابله با حوادث در ابتدای هر سال تحصیلی والدین شما پولی را بابت بيمه دانش آموزی به مدرسه می پردازند.آیا می دانید این کار با چه هدفی صورت می گیرد؟ به نظر شما داشتن بيمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟ با داشتن این بيمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز در

ادامه مطلب  

پاورپوینت بیمه های عمر و پس انداز  

پاورپوينت بيمه های عمر و پس انداز


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های عمر و پس انداز، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه بيمه در جهان سیر تحول بيمهتاریخچه بيمه در ایرانبيمه های اشخاصدسته بندی بيمه‏های اشخاص تاریخچه بيمه عمر معرفی بيمه های عمرانواع بيمه های عمربيمه های به شرط فوتبيمه های به شرط حیات بيمه‌ عمر زمانیبيمه تمام عمربيمه عمر مانده بدهكاربيمه عمر و پس اندازبيمه عمر به شرط حیاتبيمه تأمین آتیه فرز

ادامه مطلب  

پاورپوینت بیمه های عمر و پس انداز  

پاورپوينت بيمه های عمر و پس انداز


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های عمر و پس انداز، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه بيمه در جهان سیر تحول بيمهتاریخچه بيمه در ایرانبيمه های اشخاصدسته بندی بيمه‏های اشخاص تاریخچه بيمه عمر معرفی بيمه های عمرانواع بيمه های عمربيمه های به شرط فوتبيمه های به شرط حیات بيمه‌ عمر زمانیبيمه تمام عمربيمه عمر مانده بدهكاربيمه عمر و پس اندازبيمه عمر به شرط حیاتبيمه تأمین آتیه فرز

ادامه مطلب  

پاورپوینت بیمه های عمر و پس انداز  

پاورپوينت بيمه های عمر و پس انداز


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های عمر و پس انداز، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه بيمه در جهان سیر تحول بيمهتاریخچه بيمه در ایرانبيمه های اشخاصدسته بندی بيمه‏های اشخاص تاریخچه بيمه عمر معرفی بيمه های عمرانواع بيمه های عمربيمه های به شرط فوتبيمه های به شرط حیات بيمه‌ عمر زمانیبيمه تمام عمربيمه عمر مانده بدهكاربيمه عمر و پس اندازبيمه عمر به شرط حیاتبيمه تأمین آتیه فرز

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره بيمه اتكايي REINSURANCE  

پاورپوينت جامع و کامل درباره بيمه اتكایی REINSURANCE


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 101 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بيمه اتكایی REINSURANCEتعریف بيمه اتكایی بيمه اتكایی، قرارداد بيمه ای است كه به موجب آن، بيمه گر مستقیم تمام یا قسمتی از نتایج مالی تعهدات بيمه ای خود را به بيمه گر دیگری انتقال میدهد. به عبارت ساده تر، بيمه اتكایی،  بيمه نم

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره بيمه اتكايي REINSURANCE  

پاورپوينت جامع و کامل درباره بيمه اتكایی REINSURANCE


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 101 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بيمه اتكایی REINSURANCEتعریف بيمه اتكایی بيمه اتكایی، قرارداد بيمه ای است كه به موجب آن، بيمه گر مستقیم تمام یا قسمتی از نتایج مالی تعهدات بيمه ای خود را به بيمه گر دیگری انتقال میدهد. به عبارت ساده تر، بيمه اتكایی،  بيمه نم

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل درباره بيمه اتكايي (REINSURANCE)  

پاورپوينت کامل درباره بيمه اتكایی (REINSURANCE)


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 101 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     بيمه اتكایی REINSURANCE تعریف بيمه اتكایی بيمه اتكایی، قرارداد بيمه ای است كه به موجب آن، بيمه گر مستقیم تمام یا قسمتی از نتایج مالی تعهدات بيمه ای خود را به بيمه گر دیگری انتقال میدهد.  به عبارت ساده تر، بيمه اتكایی،  بيمه نمودن مجدد ریسكها

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع انواع بیمه های ساختمانی  

پاورپوينت با موضوع انواع بيمه های ساختمانی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 33 اسلایدقسمتی از متن .ppt :انواع بيمه های ساختمانیبيمه های مهندسیبيمه ایران از حدود 35 سال پیش به كمك یكی از شركت های آلمانی به نام "مونیخ ری" بيمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اكنون نیز بيمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بيمه نامه های استاندارد شركت مذكور می

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع انواع بیمه های ساختمانی  

پاورپوينت با موضوع انواع بيمه های ساختمانی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 33 اسلایدقسمتی از متن .ppt :انواع بيمه های ساختمانیبيمه های مهندسیبيمه ایران از حدود 35 سال پیش به كمك یكی از شركت های آلمانی به نام "مونیخ ری" بيمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اكنون نیز بيمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بيمه نامه های استاندارد شركت مذكور می

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای ( همراه با مثالهای تشریحی)  

پاورپوينت حسابداری فعالیت های بيمه ای ( همراه با مثالهای تشریحی)


دانلود پاورپوينت با موضوع حسابداری فعالیت های بيمه ای ( همراه با مثالهای تشریحی)، در قالب pptx و در 69 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه بيمه در جهانتاریخچه بيمه در ایران جایگاه بيمه بعداز انقلاب اسلامی تعاریف واصطلاحات بيمه ای بيمهقرارداد بيمهبيمه گربيمه گذاربيمه شدهحق بيمه خسارتهای تبعیفرانشیزبيمه  اتکائی اصول بيمه انواع بيمه ها بيمه اشخاص بيمه عمربيمه در

ادامه مطلب  

پاورپوینت اماده; بررسی انواع بیمه های ساختمانی  

پاورپوينت اماده; بررسي انواع بيمه های ساختمانی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 33 اسلایدبررسي انواع بيمه های ساختمانی بيمه های مهندسی بيمه ایران از حدود 35 سال پیش به كمك یكی از شركت های آلمانی به نام "مونیخ ری" بيمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اكنون نیز بيمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بيمه نامه های استاندارد شركت مذكور می باشد. رشد و توسعه هر كشور نیازمند عزم ملی و اعتقاد مردم آن كشور به

ادامه مطلب  

پاورپوینت اماده; بررسی انواع بیمه های ساختمانی  

پاورپوينت اماده; بررسي انواع بيمه های ساختمانی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 33 اسلایدبررسي انواع بيمه های ساختمانی بيمه های مهندسی بيمه ایران از حدود 35 سال پیش به كمك یكی از شركت های آلمانی به نام "مونیخ ری" بيمه های مهندسی تاسیس گردید و هم اكنون نیز بيمه نامه های رایج در این رشته ترجمه بيمه نامه های استاندارد شركت مذكور می باشد. رشد و توسعه هر كشور نیازمند عزم ملی و اعتقاد مردم آن كشور به

ادامه مطلب  

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى)  

پاورپوينت استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهاى بيمه عمومى)


دانلود پاورپوينت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهاى بيمه عمومى) ، در قالبpptو در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: دامنه کاربردقرارداد بيمه  (بيمه نامه)بيمه زندگیبيمه عمومیحق بيمهتاریخ شروع پوشش بيمه ایبيمه اتكاییبيمه اتكایى نسبىبيمه اتكایى غیرنسبىخسارتشناخت درآمد حق بيمه‏تعدیل مبلغ حق بيمهبيمه‏نامه‏هاى بین راهىحق بيمه عاید نشدهبرآورد و شناسایی

ادامه مطلب  

ماهيت بيمه اتكائي 33 ص ورد  

ماهیت بيمه اتكائی 33 ص ورد


بيمه اتكائی عبارت است از بيمه خطری كه بيمه گر واگذارنده ان را بيمه كرده است.البته لازم به یاد اوری است كه هیچگونه ارتیاط قانونی بین بيمه گذار یا بيمه شونده با بيمه گر اتكائی وجود ندارد اصولا بيمه گذار یا بيمه شونده در اغلب موارد از وجود وچگونگی عملیات اتكائی بی اطلاع می باشد.قرارداد بيمه كه بین بيمه گذار وبيمه گر منعقد می گردد از یك طرف وهمچنین قرارداد بيمه اتكائی كه بین بيمه گر واگذارنده با بيمه گر اتكائ

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت بررسی تطبيقی قانون كار  

دانلود پاورپوينت بررسي تطبیقی قانون كار


دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عو

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي کارکنان دولت  

پاورپوينت آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگي کارکنان دولت


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 77 اسلایدباسمه تعالیآشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركین صندوق بازنشستگي كشوری) مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني اداره بازنشستگي و وظیفه فهرست مطالب انواع بازنشستگي: 1- توافقی 2- اختیاری (1- اختیاردستگاه 2- اختیار مستخدم )3- قهری 4- اجباری5- هیأت علمی دانشگاه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي کارکنان دولت  

پاورپوينت آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگي کارکنان دولت


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 77 اسلایدباسمه تعالیآشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركین صندوق بازنشستگي كشوری) مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني اداره بازنشستگي و وظیفه فهرست مطالب انواع بازنشستگي: 1- توافقی 2- اختیاری (1- اختیاردستگاه 2- اختیار مستخدم )3- قهری 4- اجباری5- هیأت علمی دانشگاه

ادامه مطلب  

تحقیق درباره بیمه  

تحقیق درباره بيمه


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:بيمهبيمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال كه در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید  

پاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعی - 27 اسلاید


پاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپاورپوينت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعیپول شما و زندگی شماhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بیمه های خصوصی در ایران  

پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهبيمه های خصوصیبيمه های خصوصی شدهمعرفی شرکت بيمه البرزرشته‌های‌ فعالیت‌ بيمه‌ای‌ شركت‌ بيمه البرزتغییر مالکیت  به بيمه خصوصی شركت‌ بيمه البرزمعرفی شركت بيمه‌آسیامعرفی بيمه معلممعرفی بيمه توسعهمعرفی بيمه رازیمعرفی بيمه آرمانمعرفی بيمه میهنمعرفی بيمه ما (ملت)مع

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بیمه های خصوصی در ایران  

پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهبيمه های خصوصیبيمه های خصوصی شدهمعرفی شرکت بيمه البرزرشته‌های‌ فعالیت‌ بيمه‌ای‌ شركت‌ بيمه البرزتغییر مالکیت  به بيمه خصوصی شركت‌ بيمه البرزمعرفی شركت بيمه‌آسیامعرفی بيمه معلممعرفی بيمه توسعهمعرفی بيمه رازیمعرفی بيمه آرمانمعرفی بيمه میهنمعرفی بيمه ما (ملت)مع

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بیمه های خصوصی در ایران  

پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران


دانلود پاورپوينت با موضوع بيمه های خصوصی در ایران، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهبيمه های خصوصیبيمه های خصوصی شدهمعرفی شرکت بيمه البرزرشته‌های‌ فعالیت‌ بيمه‌ای‌ شركت‌ بيمه البرزتغییر مالکیت  به بيمه خصوصی شركت‌ بيمه البرزمعرفی شركت بيمه‌آسیامعرفی بيمه معلممعرفی بيمه توسعهمعرفی بيمه رازیمعرفی بيمه آرمانمعرفی بيمه میهنمعرفی بيمه ما (ملت)مع

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیبای بیمه اتکایی - 98 اسلاید  

پاورپوينت زیبای بيمه اتکایی - 98 اسلاید


پاورپوينت زیبای بيمه اتکاییپاورپوينت زیبای بيمه اتکاییپاورپوينت زیبای بيمه اتکاییپاورپوينت زیبای بيمه اتکاییپاورپوينت زیبای بيمه اتکاییپاورپوينت زیبای بيمه اتکاییhttp://esfahan2017.sellfile.ir/بيمه اتكایی، قرارداد بيمه ای است كه به موجب آن، بيمه گر مستقیم تمام یا قسمتی از نتایج مالی تعهدات بيمه ای خود را به بيمه گر دیگری انتقال میدهد. به عبارت ساده تر، بيمه اتكایی، بيمه نمودن مجدد ریسكهای بيمه شده

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی  

پاورپوينت درمورد اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 29 اسلایدبنام خدا اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعی هم اندیشی سازمان تامین اجتماعی Re نیاز به اصلاحات مسائل پیش روی بسیاری از طرح های تامین اجتماعی سالمندی جمعیت پایین بودن سن موثر بازنشستگي سطوح پایین پوششناکافی بودن سود و یا از دست رفتن سرمایه طرح های حق بيمه معین حمایت ناکافی در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی  

پاورپوينت درمورد اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 29 اسلایدبنام خدا اصلاحات مجدد در صندوق های بيمه اجتماعی هم اندیشی سازمان تامین اجتماعی Re نیاز به اصلاحات مسائل پیش روی بسیاری از طرح های تامین اجتماعی سالمندی جمعیت پایین بودن سن موثر بازنشستگي سطوح پایین پوششناکافی بودن سود و یا از دست رفتن سرمایه طرح های حق بيمه معین حمایت ناکافی در

ادامه مطلب  

پاورپوینت بیمه اشخاص  

پاورپوينت بيمه اشخاص


پاورپوينت بيمه اشخاصدانلود پاورپوينت با موضوع بيمه اشخاص در قالب ppt و در 61 اسلاید کاملا قابل ویرایشفهرست مطالب بيمه : مقدمهانواع بيمه های اشخاصبيمه حوادثانواع ریسك ها در بيمه حوادثانواع بيمه حوادثبيمه های حوادث انفرادیبيمه حوادث خانوادهبيمه حوادث گروهیبيمه درمانیپوشش های بيمه درمانموارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گربيمه درمانانواع بيمه درمانبيمه عمربيمه عمر انفرادیبيمه عمر مانده بدهکار انفرادیبيمه تام

ادامه مطلب  

پاورپوینت بیمه اشخاص  

پاورپوينت بيمه اشخاص


پاورپوينت بيمه اشخاصدانلود پاورپوينت با موضوع بيمه اشخاص در قالب ppt و در 61 اسلاید کاملا قابل ویرایشفهرست مطالب بيمه : مقدمهانواع بيمه های اشخاصبيمه حوادثانواع ریسك ها در بيمه حوادثانواع بيمه حوادثبيمه های حوادث انفرادیبيمه حوادث خانوادهبيمه حوادث گروهیبيمه درمانیپوشش های بيمه درمانموارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گربيمه درمانانواع بيمه درمانبيمه عمربيمه عمر انفرادیبيمه عمر مانده بدهکار انفرادیبيمه تام

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر بیمه و ریسک  

پاورپوينت با موضوع مقدمه ای بر بيمه و ریسک


دانلود پاورپوينت با موضوع مقدمه ای بر بيمه و ریسک، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف بيمهویژگی های اساسی بيمهشرایط یک ریسک قابل بيمهخسارت اتفاقی و غیرعمدیخسارت قابل تعیین و اندازه گیریخسارت غیرفاجعه آمیزاحتمال وقوع خسارت قابل اندازه گیریصرفة اقتصادی حق بيمهدو مورد کاربردی از ریسک های آتش سوزی و بیکاریریسک آتش سوزی به عنوان یک ریسک قابل بيمه شدنریسک بیکاری به عنوان

ادامه مطلب  

پاورپوینت خواص نوری سرامیک ها  

پاورپوينت خواص نوری سرامیک ها


پاورپوينت خواص نوری سرامیک ها  21اسلایدهمراه باتصویر  تعریف نورنور بخشی از امواج الکترومغناطیسی شامل محدوده مرئی، مادون قرمز (IR) و فرابنفش (UV) است و از فوتون ها تشکیل شده است.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1